Atunci când îți propriu să începi să înveți pentru Bacalaureat nu te folosi de materiale si teste care nu sunt conforme cu structura și ceea ce ți se cere într-un subiect actualizat. Sugestia mea e să aduni testele de antrenament publicate de Minister de anul curent și cel precedent și să le rezolvi după baremul de corectare. Asigură-te că atingi fiecare criteriu de acolo deoarece corectorii se folosesc de barem în timpul verificării examenului tău.  

Dacă ați observat în ultimii 3 ani la subiectul II s-au regăsit doar patru tipuri de cerințe precum:

  1. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
  2. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos.
  3. Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.
  4. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul dat.

Așadar, pentru anul anterior a fost nevoie să vă concentrați doar pe cele de mai sus și să le știți oferi un răspuns complex. Dacă și în testele de la Minister de antrenament de anul acesta se vor regăsi doar aceste patru cerințe atunci nu va fi nevoie să îndreptați și spre alte noțiuni, cu siguranță, ceea ce se regăsește ca cerință prin testele de antrenament se va regăsi și în examenul de Bacalaureat! Succes!